Polska

Dolnośląskie

Stolica

Wrocław

Gęstość zaludnienia

146 osób / km2

Powierzchnia

19 946,7 km²

Województwo dolnośląskie zajmuje powierzchnię 19 947 km2, co daje 7 miejsce pod względem wielkości województw, liczba mieszkańców to około 3 mln, a średnia gęstość zaludnienia wynosi 152 osoby na km2, stolica województwa to Wrocław. Jako miasta na prawach powiatu wyodrębniono: Legnicę, Wrocław, Jelenią Górę, Wałbrzych; wydzielono 26 powiatów. Geograficznie województwo obejmuje Nizinę Śląską i Sudety, co daje różnorodność krajobrazów. Jest zasobne w surowce mineralne: węgiel kamienny, węgiel brunatny, miedź, rudy niklu, surowce skalne. Poza bazą surowcową umożliwiającą rozwój przemysłu (górniczy, hutniczy, ceramiczny, energetyczny, maszynowy, spożywczy) rozwija się również rolnictwo, dzięki żyznym glebom na Nizinie Śląskiej. Ponadto na jego terenie jest wiele atrakcji turystycznych, takich jak liczne uzdrowiska, m.in. Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój.

Dolnośląskie
Przeglądaj oferty w regionie Dolnośląskie